Monday, April 11, 2011

Minggu 14

Hari/ Tarikh

Isnin (4/4/2011)

Kelas

5K5

Masa

8.15 – 9.25 pagi

Tajuk utama

Bidang 2 – Kekeluargaan

Tajuk Khas

2.4) Nilai Tanggungjawab terhadap Keluarga

'Budi Dikenang, Jasa Disanjung'

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga.

2. Menyatakan tanggungjawab ibu bapa dari aspek sosial dan ekonomi.

Ilmu

 • Pendidikan agama

KBKK

 • Menjana idea
 • Soal jawab

Aktiviti

 • Perbincangan
 • Penerangan guru

BBM

 • Teks PM T.5 dan Panduan Guru
 • Buku rujukan
 • Kertas nilai & definisi

Refleksi

P&P ditangguhkan kerana menghadiri mesyuarat.

  

Hari/ Tarikh

Isnin (4/4/2011)

Kelas

4K2

Masa

9.45 – 10.55 pagi

Tajuk utama

Sajak : PASAR PENGALAMAN (T. Alias Taib)

Tajuk Khas

Nilai dan Pengajaran

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan nilai dan pengajaran dalam sajak.

2. Memberi contoh huraian nilai dan pengajaran daripada sajak.

Nilai murni

 • Hemah tinggi
 • Harga diri

KBKK

 • Menjana idea

Aktiviti

 • Perbincangan kumpulan
 • Penerangan guru

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

P&P ditangguhkan kerana menghadiri mesyuarat.

  

Hari/ Tarikh

Selasa (5/4/2011)

Kelas

4K1

Masa

7.05 – 8.15 pagi

Tajuk utama

Sajak : PASAR PENGALAMAN (T. Alias Taib)

Tajuk Khas

Nilai dan Pengajaran

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan nilai dan pengajaran dalam sajak.

2. Memberi contoh huraian nilai dan pengajaran daripada sajak.

Nilai murni

 • Hemah tinggi
 • Harga diri

KBKK

 • Menjana idea

Aktiviti

 • Perbincangan kumpulan
 • Penerangan guru

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

P&P ditangguhkan kerana ada perhimpunan.

  

Hari/ Tarikh

Selasa (5/4/2011)

Kelas

5S4

Masa

9.45 – 10.55 pagi

Tajuk utama

Bidang 2 – Kekeluargaan

Tajuk Khas

'Asuhan Baik Keluarga Harmoni'

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan contoh asuhan/sikap yang baik terhadap anggota keluarga.

2. Menjelaskan maksud hukuman positif dan contoh hukuman positif.

Ilmu

 • Pendidikan agama

KBKK

 • Menjana idea
 • Menghubung kait

Aktiviti

 • Perbincangan
 • Penerangan guru

BBM

 • Teks PM T.5 dan Panduan Guru
 • Buku rujukan
 • Kertas nilai & definisi

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan contoh sikap yang baik kepada keluarga dan menjelaskan dan memberi contoh tentang hukuman positif.

  

Hari/ Tarikh

Rabu (6/4/2011)

Kelas

5K2

Masa

8.15 – 9.25 pagi

Tajuk Utama

Sajak

Tajuk Khas

1. Nada

2. Sikap dan Perasaan

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Mengenal pasti nada yang sesuai bagi setiap sajak yang diberi.

2. Menghuraikan sikap dan perasaan penyajak dalam sajak.

Nilai murni

 • Kasih sayang
 • Cinta akan negara

KBKK

 • Menghuraikan
 • Mengenal pasti

Aktiviti

 • Penerangan
 • Perbincangan
 • Latihan

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar menjawab latihan mengenal pasti nada dalam sajak dan menghuraikan sikap dan perasaan penyajak dengan bimbingan guru.

  

Hari/ Tarikh

Rabu (6/4/2011)

Kelas

4K1

Masa

9.45 – 10.55 pagi

Tajuk utama

Sajak : PASAR PENGALAMAN (T. Alias Taib)

Tajuk Khas

Nilai dan Pengajaran

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan nilai dan pengajaran dalam sajak.

2. Memberi contoh huraian nilai dan pengajaran daripada sajak.

Nilai murni

 • Hemah tinggi
 • Harga diri

KBKK

 • Menjana idea

Aktiviti

 • Perbincangan kumpulan
 • Penerangan guru

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan nilai dan pengajaran beserta contoh huraian.

  

Hari/ Tarikh

Rabu (6/4/2011)

Kelas

4K2

Masa

9.45 – 10.55 pagi

Tajuk utama

Sajak : PASAR PENGALAMAN (T. Alias Taib)

Tajuk Khas

Nilai dan Pengajaran

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan nilai dan pengajaran dalam sajak.

2. Memberi contoh huraian nilai dan pengajaran daripada sajak.

Nilai murni

 • Hemah tinggi
 • Harga diri

KBKK

 • Menjana idea

Aktiviti

 • Perbincangan kumpulan
 • Penerangan guru

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan nilai dan pengajaran beserta contoh huraian.

  

Hari/ Tarikh

Khamis (7/4/2011)

Kelas

5K1

Masa

7.05 – 8.15 pagi

Tajuk Utama

SAJAK

Tajuk Khas

1. Nada

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan 5 jenis nada dan definisinya.

2. Mendeklamasikan sajak yang bernada melankolik, patriotik dan romantis.

Nilai murni

 • Kasih sayang
 • Cinta akan negara

KBKK

 • Menyatakan
 • Mengenal pasti

Aktiviti

 • Penerangan
 • Perbincangan
 • Deklamasi sajak

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan
 • Radio

Refleksi

Pelajar berjaya mendeklamasikan sajak mengikut nada melankolik, nada patriotik dan nada romantis.

  

Hari/ Tarikh

Khamis (7/4/2011)

Kelas

5S4

Masa

8.15 – 9.25 pagi

Tajuk utama

Bidang 2 : Kekeluargaan

Tajuk Khas

2.3) Nilai Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

'Tradisi Diamal Warisan Dikekal'

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menjelaskan peranan pihak kerajaan dan bukan kerajaan dalam mengekalkan tradisi kekeluargaan pelbagai kaum.

2. Meramalkan kesan sekiranya tradisi kekeluargaan pelbagai bangsa tidak dipelihara.

Ilmu

 • Sejarah
 • Kebudayaan

KBKK

 • Menjana idea
 • Meramalkan kesan

Aktiviti

 • Perbincangan
 • Soal jawab

BBM

 • Teks Pendidikan Moral
 • Panduan guru
 • Kertas nilai

Refleksi

Pelajar menjelaskan peranan pihak kerajaan dan bukan kerajaan dan meramalkan kesan sekiranya tradisi tidak dipelihara dengan bimbingan.

  

Hari/ Tarikh

Khamis (7/4/2011)

Kelas

5K2

Masa

11.30 – 12.40 tengah hari

Tajuk utama

Sajak

Tajuk Khas

Mencipta Sajak bertemakan Patriotisme

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan perkataan berdasarkan bendera Malaysia.

2. Mencipta ungkapan puitis daripada senarai perkataan.

3. Mencipta tiga rangkap sajak berdasarkan ungkapan-ungkapan puitis.

Nilai murni

 • Daya usaha
 • Kerajinan

KBKK

 • Menjana idea
 • Mencipta sajak

Aktiviti

 • Perbincangan kumpulan
 • Penerangan guru

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan
 • Bendera Malaysia

Refleksi

Pelajar berjaya mencipta sajak berdasarkan tema yang diberi secara berkumpulan.

  

Hari/ Tarikh

Jumaat (8/4/2011)

Kelas

5K1

Masa

7.05 – 8.15 pagi

Tajuk Utama

Sajak

Tajuk Khas

1. Nada

2. Sikap dan Perasaan

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Mengenal pasti nada yang sesuai bagi setiap sajak yang diberi.

2. Menghuraikan sikap dan perasaan penyajak dalam sajak.

Nilai murni

 • Kasih sayang
 • Cinta akan negara

KBKK

 • Menghuraikan
 • Mengenal pasti

Aktiviti

 • Penerangan
 • Perbincangan
 • Latihan

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar menjawab latihan mengenal pasti nada dalam sajak dan menghuraikan sikap dan perasaan penyajak dengan bimbingan guru.

  

Hari/ Tarikh

Jumaat (8/4/2011)

Kelas

5K5

Masa

10.40 – 11.40 pagi

Tajuk utama

Bidang 2 : Kekeluargaan

Tajuk Khas

Tugasan Esei

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan isi-isi penting bagi tajuk esei.

2. Menulis esei lengkap bagi memenuhi kehendak Kerja Kursus Pendidikan Moral.

Ilmu

 • Pengetahuan Am

KBKK

 • Menjana idea

Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Menulis esei

BBM

 • Teks Pendidikan Moral
 • Panduan guru
 • Kertas nilai

Refleksi

Pelajar menulis esei lengkap.

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment