Saturday, April 23, 2011

Minggu 16

Hari/ Tarikh

Isnin (18/4/2011)

Kelas

5K2

Masa

7.00 - 8.15 pagi

Tajuk Utama

NOVEL "Dari Lembah ke Puncak"

Tajuk Khas

1. Persoalan-persoalan

2. Watak dan perwatakan

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan persoalan beserta contoh/huraian.

2. Menyenaraikan perwatakan watak utama, watak pembantu dan watak sampingan.

Nilai murni

 • Kegigihan
 • Semangat dan keazaman tinggi

KBKK

 • Menyatakan
 • Mencirikan

Aktiviti

 • Penerangan
 • Menyenaraikan perwatakan

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar dapat menghuraikan persoalan beserta contoh/huraian dan menyenaraikan perwatakan.

  

Hari/ Tarikh

Isnin (18/4/2011)

Kelas

5K5

Masa

8.15 – 9.25 pagi

Tajuk utama

Bidang 3 : Alam Sekitar

Tajuk Khas

3.1) Nilai Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

'Manusia Penyelamat Alam'

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan peranan pihak kerajaan dan bukan kerajaan dalam usaha mencegah eksploitasi sumber alam.

2. Meramalkan kesan sekiranya tidak ada usaha pencegahan ke atas pengeksploitasi sumber alam.

Ilmu

 • Alam sekitar

KBKK

 • Menyatakan
 • Meramalkan kesan

Aktiviti

 • Perbincangan
 • Soal jawab

BBM

 • Teks Pendidikan Moral
 • Panduan guru
 • Kertas nilai

Refleksi

Pelajar menjelaskan peranan pihak kerajaan dan bukan kerajaan dan meramalkan kesan sekiranya tiada usaha pencegahan eksploitasi sumber alam.

  

Hari/ Tarikh

Isnin (18/4/2011)

Kelas

4K2

Masa

9.45 – 10.55 pagi

Tajuk utama

Sajak : SESEKALI DALAM SAJAK (Nawawee Mohammad)

Tajuk Khas

Bentuk sajak

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan 6 ciri bentuk sajak.

2. Menjawab soalan esei berkaitan bentuk sajak .

Nilai murni

 • Berhati-hati
 • Keberanian

KBKK

 • Menjana idea

Aktiviti

 • Perbincangan kelas
 • Latihan esei

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan esei berkaitan bentu sajak.

  

Hari/ Tarikh

Selasa (19/4/2011)

Kelas

4K1

Masa

8.15 – 9.15 pagi

Tajuk utama

Sajak : SESEKALI DALAM SAJAK (Nawawee Mohammad)

Tajuk Khas

Bentuk sajak

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan 6 ciri bentuk sajak.

2. Menjawab soalan esei berkaitan bentuk sajak .

Nilai murni

 • Berhati-hati
 • Keberanian

KBKK

 • Menjana idea

Aktiviti

 • Perbincangan kelas
 • Latihan esei

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan esei berkaitan bentu sajak.

  

Hari/ Tarikh

Selasa (19/4/2011)

Kelas

5S4

Masa

9.45 – 10.55 pagi

Tajuk utama

Bidang 3 – Alam Sekitar

3.2) Nilai Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar

Tajuk Khas

'Bijaksana Mengurus Alam'

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan cara mengurus alam dengan bijak.

2. Menyatakan kesan buruk sekiranya alam tidak diurus dengan bijak.

Ilmu

 • Pendidikan Alam Sekitar

KBKK

 • Menyatakan
 • Menjana idea

Aktiviti

 • Perbincangan
 • Penerangan guru

BBM

 • Teks PM T.5 dan Panduan Guru
 • Buku rujukan
 • Kertas nilai & definisi

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan cara mengurus alam dengan bijak dan kesan buruk sekiranya alam tidak diurus dengan bijak.

  

Hari/ Tarikh

Rabu (20/4/2011)

Kelas

4K1

Masa

9.45 – 10.55 pagi

Tajuk Utama

SAJAK : Sesekali dalam Sajak (Nawawee Mohammad)

Tajuk Khas

1. Nada

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Mencatat 5 jenis nada dan definisinya.

2. Menjawab soalan esei berkaitan nada dalam sajak.

Nilai murni

 • Berhati-hati
 • Keberanian

KBKK

 • Menyatakan
 • Menjana idea

Aktiviti

 • Perbincangan
 • Latihan esei

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar dapat menjawab latihan esei bagi nada sajak.

  

Hari/ Tarikh

Rabu (20/4/2011)

Kelas

4K2

Masa

9.45 – 10.55 pagi

Tajuk Utama

SAJAK : Sesekali dalam Sajak (Nawawee Mohammad)

Tajuk Khas

1. Nada

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Mencatat 5 jenis nada dan definisinya.

2. Menjawab soalan esei berkaitan nada dalam sajak.

Nilai murni

 • Berhati-hati
 • Keberanian

KBKK

 • Menyatakan
 • Menjana idea

Aktiviti

 • Perbincangan
 • Latihan esei

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar dapat menjawab latihan esei bagi nada sajak.

  

Hari/ Tarikh

Khamis (21/4/2011)

Kelas

5K1

Masa

7.05 – 8.15 pagi

Tajuk utama

Novel "Dari Lembah ke Puncak"

Tajuk Khas

 • Watak dan Perwatakan
 • Tema

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyenaraikan watak utama, watak pembantu dan watak sampingan dalam novel.

2. Menyatakan tema dan contoh/huraiannya.

Nilai murni

 • Kegigihan
 • Keazaman tinggi

KBKK

 • Menyenaraikan
 • Menyatakan

Aktiviti

 • Perbincangan kelas
 • Penerangan guru

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar watak-watak dalam cerpen dan menyatakan tema novel beserta contoh/huraian daripada novel.

  

Hari/ Tarikh

Khamis (21/4/2011)

Kelas

5S4

Masa

8.15 – 9.25 pagi

Tajuk utama

Bidang 3 : Alam Sekitar

Tajuk Khas

3.3) Nilai Kemapanan Alam Sekitar

'Undang-undang Mengekalkan Kesejahteraan Alam '

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan peranan JAS dalam melindungi alam.

2. Menyatakan akta dan yang melindungi alam serta peranannya.

3. Meramal kesan akibat merosakkan alam.

Ilmu

 • Alam sekitar

KBKK

 • Menyatakan
 • Meramalkan kesan

Aktiviti

 • Perbincangan
 • Soal jawab

BBM

 • Teks Pendidikan Moral
 • Panduan guru
 • Kertas nilai

Refleksi

Pelajar menjelaskan peranan JAS, Akta Kualiti Alam Sekitar dan Kementerian serta meramal kesan kemusnahan alam.

  

Hari/ Tarikh

Khamis (21/4/2011)

Kelas

5K2

Masa

11.30 – 12.40 tengah hari

Tajuk utama

Novel "Dari Lembah ke Puncak"

Tajuk Khas

 • Latar – Tempat

  - Masa

  - Masyarakat

Objektif

Para pelajar akan dapat:

1. Menyatakan latar tempat beserta contoh/huraian.

2. Menghuraikan latar masa dan latar masyarakat beserta contoh/huraian.

Nilai murni

 • Kegigihan
 • Keazaman tinggi

KBKK

 • Menyatakan
 • Menghuraikan

Aktiviti

 • Perbincangan kelas
 • Penerangan guru

BBM

 • Buku teks/nota
 • Buku rujukan

Refleksi

Pelajar menyatakan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat serta memberikan contoh/ huraian.

  

Hari/ Tarikh

Jumaat (22/4/2011)

Kelas

5K1

Masa

7.05 – 8.15 pagi

Tajuk Utama

CUTI SEMPENA GOOD FRIDAY

Tajuk Khas

 

Objektif

 

Nilai murni

 

KBKK

 

Aktiviti

 

BBM

 

Refleksi

 
  

Hari/ Tarikh

Jumaat (22/4/2011)

Kelas

5K5

Masa

10.40 – 11.40 pagi

Tajuk utama

CUTI SEMPENA GOOD FRIDAY

Tajuk Khas

 

Objektif

 

Ilmu

 

KBKK

 

Aktiviti

 

BBM

 

Refleksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment